REKRYTERING - PROBLEM ELLER MÖJLIGHET?

Rekrytering är ett område jag älskar! Ett viktigt område! Där börjar hela personalförsörjningsprocessen och där börjar alla möjligheterna med att bygga den organisation man vill ha. Därför är rekrytering både viktigt och spännande! 

Personalen skapar och vidmakthåller kultur och arbetsmoral i företaget. Visst är ledningen viktig (och även de är en del av personalen), men som vi väl alla vet så kan det räcka med ett par dåliga äpplen i korgen för att alla frukterna ska ruttna. Så ett par felrekryteringar kan förstöra mycket och dra ned energinivå och arbetsglädje för alla. Och på motsvarande sätt kan ett par glädjespridare och optimister göra mycket för den totala arbetsmiljön och produktiviteten.

Varför lägger då organisationer ut en så viktig och faktiskt återkommande uppgift som rekrytering? Ja, det är precis den frågan jag ställer mig. Mindre företag har kanske inte tiden och tror sig inte heller ha kompetensen för att kunna genomföra den topprekrytering de behöver. Jag hoppas och tror att de skulle ta sig tiden och känna att de har kunskapen om de får rätt hjälpmedel, stöd och självförtroende. Stöd och hjälpmedel kan vi på SP hjälpa till med, genom att ha ett tryggt och bra matchnings- och urvalsförfarande, men när det kommer till att välja rätt person finns det ingen som är bättre än de som jobbar i organisationen. 

                                                           

För mig har alltid ”Vi måste rekrytera!” varit en signal till utvecklings-möjligheter för organisation och befintlig personal. När en ny person ska tas in öppnas fönstret för omorganisation, liten eller stor. Eftersom vi lever i en värld där förändring nu är det normala, finns givetvis alltid anledning att se över behoven. Ska arbetsuppgifter, stora eller små, flyttas mellan människor? Vilka önskade beteenden behövs för att hela teamet ska kunna prestera bättre? Är det något som saknas idag? Behöver avdelningarna göras om med hänsyn till de yttre eller inre behoven som de ser ut nu eller framåt? Ja, ni hör så spännande att få titta på hela bilden, kunna rigga för framtiden och ha möjlighet att göra något mer än att bara ”ersätta Kalle”. Speciellt i mindre företag! Därför är rekryteringar så spännande! Om detta fönster av möjligheter används på rätt sätt, så kan sorgen över att förlora toppkraften Kalle, vändas till att faktiskt ge bättre helhet i teamet, en bättre organisation för verksamhetens behov och roligare arbetsuppgifter för de kollegor som är kvar. 

Med den snabba förändringstakt som råder idag, med ett ständigt utvecklingsbehov som resultat, behöver detta vara en normalprocess som är snabb och håller över tid. Och den ska hanteras av den egna personalen, inte olika konsulter som kommer in. För med verktygen och kunskapen om rekrytering och hur man skapar framgångsrika team, då blir rekrytering aldrig ett problem, bara en möjlighet! 

 

Av Ylva Nyhlén, sparringpartner

 

 

 

Allmänt | | Kommentera |

Problem med självkänslan? - Det är inte problemet

Här nedan kommer en kort sammanfattning av vad forskningen anser om vad självkänsla är och vad som gör det till ett lite klurigt begrepp. Du får också testa hur mycket psykologisk kompetens du besitter. Vad du har väntat!

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Eller vår känsla inför oss själv helt enkelt.

Vissa tänker att människans motivation (beteendens energi, riktning och uthållighet) kan ökas genom att öka självkänslan. Den uppfattningen har väldigt lite empiriskt stöd. Det som stöds är däremot att om vi förbättrar våra psykologiska färdigheter för att hantera vår omvärld så ökar vår självkänsla. Självkänsla är alltså en effekt eller en indikator av hur väl vi fungerar i relation till omgivningen (self-function).

Så om man upplever låg självkänsla är det tydligaste rådet från det vetenskapliga hållet att utveckla sina psykologiska färdigheter eller "self-functions". Här listas de dimensionerna av färdigheter som positivt påverkar självkänslan och därmed vårt välmående.

1. Själv-acceptans - positiv utvärdering om en själv
2. Positiva personliga relationer - nära, varma relationer med andra människor
3. Självbestämmande - kan motstå socialt tryck och utvärderar sig själv utifrån egna valda mått
4. Skicklighet i hantering av omvärld - känsla av att kunna påverka omständigheter och utmaningar
5. Syfte - Känsla av mening och mål som ger en riktning i livet.
6. Personlig utveckling - Ser att man kan förbättra sig själv och beteenden över tid. Öppen för nya upplevelser. Känner att man kan realisera sin potential

Att sträva efter dessa färdigheter är vad "självet" gör. Man kan säga att det är "självets" förvaltningsområde. Och för att testa denna kompetens så får du här nedan 6 påståenden på varje dimension där du själv kan kolla om du håller med eller inte (Alternativt gradera 1-10 där 10 är "håller med fullständigt" och 1 "håller inte alls med". Ju lägre poäng desto högre psykologisk kompetens.. 5 = hög kompetens. 60 = låg.) Här kommer det alltså. -Hur mår du egentligen? Eller mer korrekt uttryckt; Hur mår ditt "själv"?

1. Många av mina personliga egenskaper bekymrar mig så mycket att jag skulle vilja ändra på dem
2. Jag känner mig oftast isolerad och irriterad i mina personliga relationer
3. När jag fattar viktiga beslut så förlitar jag mig mestadels på andras omdömen
4. Ofta är jag oförmögen att förändra eller förbättra mina omständigheter
5. Mitt liv saknar mening
6. Jag känner att jag som person har "stannat av" och har svårt att utveckla nya attityder / beteenden

Vi på SPARRINGPARTNER är övertygade om att vi i den värld vi har skapat och som vi hela tiden skapar så kommer denna kompetens bara bli viktigare och viktigare. Detta då vi i den yttre världen utvecklar teknologier och system som, om vi inte passar oss, kommer försätta många av oss i en slags "slavmentalitet" (Se Nietzsche). Det är därför psykologisk kompetens är viktigare nu mer än någonsin.


VÅR VISION
Våra inre färdigheter ska vara i samklang med vår yttre miljö och utveckling - För en ansvarsfull och hållbar värld


Vi har ju alla chanser att utveckla vår frihet och våra möjligheter. Dock kommer vi bara kunna uppleva dessa möjligheter och denna frihet om vi också vågar ta ansvar. Och där kommer självkänslan in igen; God självkänsla fungerar som ett slags psykologiskt vaccin som gör att vi förstår vad som är vårt och vad som är andras. Vad vi kan påverka och vad vi inte kan påverka. Och vi kan påverka så mycket mer än vi tror.

"Freedom is the will to be responsible for ourself"
- Nietzsche

Av Peter Castenbäck, sparringpartner
psykologi | | Kommentera |

VECKANS CITAT

Thoughts are a good servant but a bad master - Alan Watts
Allmänt, Citat | | Kommentera |
Upp